maandag 4 november 2013

KLADBLOK extra: Gaat verpleeghuis de Gouwzee in Volendam dicht?

                                                                     
   
Onder de bevolking van Volendam en onder personeelsleden van de Gouwzee bestaat onrust over de toekomst van het verpleeghuis. Voor mij een goede reden om op onderzoek uit te gaan.
Er is in ieder geval iets aan de hand. Toen ik de locatiemanager vroeg naar de toekomst van het verpleeghuis, liet hij me weten dat hem dat –op dit moment- onbekend is. Hij was het niet met me eens dat die uitspraak nieuws oplevert, maar dat is natuurlijk wel het geval.

Binnen Volendam leeft de algemene verwachting dat de Gouwzee, na verbouwing, zijn bestemming als verpleeghuis zal houden. Zo staat het ook min of meer in de intentieverklaring die de gemeente Edam-Volendam in 2010 met de stichting Zorgcirkel sloot. Die verwachting lijkt niet meer gewettigd. Als de locatiemanager aangeeft dat hij het –op dit moment- ook niet weet wat er met de Gouwzee zal gebeuren, staat het vast dat de toekomst van het verpleeghuis niet onbedreigd is. In de geruchtvorming gaat het verhaal dat de Gouwzee wel verbouwd zal worden, maar dan tot luxe seniorenflats. Ik heb niemand gevonden die dat kan bevestigen of kan ontkennen.

Ook onder het personeel van het verpleeghuis bestaat onrust. Uit die kringen verneem ik dat hen advies is gegeven om naar iets anders uit te kijken. De leiding van het verpleeghuis ontkent dat hiervan sprake is. De situatie geeft echter wel te denken. De psycho-geriatrische verpleegden uit de Gouwzee zullen verhuizen naar het geheel nieuw herbouwde Sint Nicolaashof dat 60 verpleeghuisplaatsen krijgt. Wat de andere patiënten van de Gouwzee, met name de patiënten met fysieke aandoeningen, te wachten staat is onbekend en de vraag of ze ooit zullen kunnen terugkeren naar een verbouwde Gouwzee, kan op dit ogenblik niemand beantwoorden. Op dit ogenblik hebben personeelsleden de mogelijke keuze om elders in de provincie bij de Zorgcirkel aan de slag te gaan en als ze dat niet past, zit er inderdaad niets anders op dan wat anders te zoeken.

Edam-Volendam kent als gemeente nu 850 inwoners met een AWBZ-indicatie. Men verwacht dat het aantal ouderen in de gemeente de komende jaren stijgt  van 1400 nu tot 4800 binnen dertig jaar. Dat zal betekenen dat ook de behoefte aan verpleeghuisplaatsen verder zal stijgen.  In de Volendamse traditie zorgen kinderen zo lang mogelijk voor hun eigen ouders. Als die onvermijdelijk naar het verpleeghuis gaan, kunnen ze als regel rekenen op minimaal één bezoek per dag van kinderen en kleinkinderen. Volendammers willen hun ouders daarom in een verpleeghuis binnen de eigen gemeente.

In Volendam kan men dat echter niet meer zelf bepalen. In 2006 heeft men de eigen voorzieningen voor ouderen overgedragen aan de Stichting Zorgcirkel. Daar worden nu de beslissingen genomen. In die beslissingen spelen andere belangen en inzichten mee dan alleen de Volendamse. De gemeente mag dan in 2010 een intentie-overeenkomst met de Zorgcirkel hebben gesloten. Het papier heeft niet veel waarde meer gezien alle landelijke beleidswijzigingen sindsdien.

Het lijkt er op dat Cees de Wit, ex locatiemanager van de Gouwzee en thans lid van de werkgroep ‘Wonen, zorg en welzijn’ in een artikel in de NiVo al rekening heeft gehouden met zo’n scenario en de bevolking daar op voorbereidt. In dat artikel schrijft hij onder meer:
“De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Als er geen geld meer is, dan moeten we naar oplossingen zoeken. Ouderen beseffen dat maar al tegoed, omdat ze de tijd van krapte en niet zelden armoede hebben meegemaakt. Zij weten als geen ander wat dat betekent. Ik heb soms het gevoel dat het maar moeilijk tot ons doordringt dat het echt anders moet. Het CDA gaat zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Het maakt keuzen. Niet zo maar, maar keuzen omdat het moet.”
Hiermee lijkt hij te zeggen dat de bevolking zich er maar bij moet neerleggen en dat de ouderen daar wel begrip voor zullen hebben. Je zou bijna gaan denken dat Cees de Wit hier met zijn CDA-pet op als spindoctor aan het werk is om de bevolking voor te bereiden op een andere bestemming voor de Gouwzee.

Met de begrotingsbehandeling en de verkiezingen in het vooruitzicht is het te hopen dat het gemeentebestuur en de politieke partijen zich gaan inzetten voor het behoud van een zo groot mogelijke verpleeghuiscapaciteit in de gemeente. Die hoeft dat niet machteloos over te laten aan de Zorgcirkel. Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen geven haar voldoende invloed.


3 opmerkingen:

 1. Nog even nagetrokken of deze ontkennende locatiemanager gelijk heeft. Zeven bronnen bevestigen dat iets dergelijks gezegd is. Hij heeft de namen van mijn bronnen gevraagd, maar het lijkt me niet de persoon om die aan toe te vertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inderdaad, anonieme mailer, Cees de Wit noemt in zijn artikel de Gouwzee nergens. Dat beschouw ik evenals jij als een veeg teken

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kort na dit blog liet de Zorgcirkel via een bericht in het Noor-Hollands Dagblad (weten) dat iedere Volendammer en Edammer kan rekenen op een verpleeghuisplaats binnen de eigen gemeente.
  Over de toekomst van de Gouwzee werden geen mededelingen gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen