donderdag 7 november 2013

Nieuwe ‘paarse’ coalitie maakt de dienst uit in gemeenteraad Edam-Volendam

KLADBLOK
                                                                       

Een combinatie van VVD, PvdA en GroenLinks heeft gisteravond  de andere partijen in de gemeenteraad een voorstel gestuurd om het voormalige kantoorcomplex  van Uitwaterende Sluizen, dat al enige jaren in het bezit is van de gemeente Edam-Volendam, voor de middellange termijn te bestemmen voor ambtenarenhuisvesting. Daarnaast moet de kantoorlocatie van de gemeente aan de Mgr.Veermanlaan verkocht worden.

Vandaag kwam dat voorstel tijdens de begrotingbehandeling in de vorm van een amendement aan de orde. Toen ik vanmorgen net voor de aanvang van de vergadering van de gemeenteraad binnenkwam was het al duidelijk. Er liepen mensen rond met het begin van verbijstering op het gezicht terwijl anderen verslagen berusting uitstraalden. De gevormde ‘paarse coalitie’ heeft met één stem de meerderheid in de gemeenteraad. Die heeft ze vandaag dan ook uitgebuit. Er waren een aantal andere amendementen van dit ‘paarse’ blok en de andere partijen en de coalitie moesten tandenknarsend toezien dat ze met hun meerderheid alles aangenomen kregen. Ook het college, of wat daarvan in Edam-Volendam nog over is, leek niet al te gelukkig met de gang van zaken.

Er liepen twee spelletjes door elkaar in deze gemeenteraadsvergadering. Wie krijgt de schuld dat de oude coalitie van CDA, PvdA en Volendam|80 uit elkaar is gevallen. Betrokken partijen houden er verschillende lezingen op na wat nogal eens tot een aanvaring leidde tussen de PvdA en Volendam|80.  De laatste partij zal zich na vandaag wel afvragen welk risico ze heeft genomen om van de huisvesting van ambtenaren een halszaak te maken. Ze kreeg het lid op de neus en behoorde vandaag tot de grote verliezers. De partij die graag uitstraalt: ‘we run this town’,  zag vandaag zijn macht verdampen.

Met het besluit over de ambtenarenhuisvesting kwam een einde aan een paar jaar kostbaar getouwtrek over de te maken keuzen. De posities lagen onwrikbaar vast en het besluit van vandaag was dan ook een doorbraak in een dossier dat al veel irritatie heeft veroorzaakt. Is het een gelukkig besluit? Dat zal de toekomst leren. Het belangrijkst argument van de ‘paarse coalitie’ is dat het nu al een paar jaar leeg staat en dat het alleen maar geld kost. Het zou me niet verbazen als dat straks ook het geval zal zijn met het af te stoten pand aan de Mgr. Veermanlaan. De grondfout is nog steeds de gretigheid waarmee de gemeenteraad een paar jaar geleden instemde met de aankoop van de panden van Uitwaterende Sluizen dat naar Alkmaar vertrok. Bij dat besluit heeft niemand de consequenties en risico’s overzien. Het besluit tot huisvesting van ambtenaren in Edam heeft echter een zekere logica.

Logica in de politiek is zeldzaam. Zeker in dit geval. De verliezende partijen zullen het etaleren als een machtsgreep vanuit de kern Edam en een verlies voor Volendam. Het is jammer dat het op deze manier opgelost heeft moeten worden. Als de gemeenteraad er samen niet uitkomt had het voor de hand gelegen om de bevolking er zich over uit te laten spreken via een raadgevend referendum. Ook daar zat een risico aan vast, het veel grotere bevolkingsaantal van Volendam zou de keuze voor huisvesting van ambtenaren in Edam massaal hebben afgewezen. Maar ook dat is democratie.  

Het CDA en Volendam|80 probeerden de zaak nog te redden met een voorstel om de omstreden panden per direct te koop te zetten. Het was kansloos. De eenmanspartij Lijst Kras kwam klem te zitten in deze krachtmeting en slaagde er niet in een eigen gezicht te laten zien. Ze stemde dan ook mee met het CDA en Volendam|80 die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen haar grootste concurrenten zijn.  De kleine partij kan rekenen op een toenemende gunst van de kiezer omdat ze al meerdere keren op nam voor de door het beleid van het gemeentebestuur in de knel komende groepen en personen. Vandaag werd duidelijk dat ze daar te veel op leunt en verder nog een te weinig onderscheidend politiek profiel heeft.

Een ding is zeker. Er komen interessante verkiezingen aan in de gemeente Edam-Volendam. Er zal flink moeten worden gewerkt om de gunst van de kiezer te verwerven. Als de partijen echter het hoofd niet koel houden, konden het wel eens ‘Amerikaanse’ verkiezingen worden, waarbij partijen elkaar flink zwart maken. Het huidige Volendam|80 heeft al laten zien dat ze daar niet afkerig van is. Nu er een beslissing voor de ambtenarenhuisvesting is gevallen, zou deze partij dat wel eens kunnen uitbuiten in een minder frisse campagne onder het motto: ‘Volendam let op uw saeck’.
 .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten