zondag 21 februari 2010

HHNK, kopen of niet?

KLADBLOK

Anders dan in 2006, bij de voorgaande verkiezing voor de gemeenteraad, spelen er nu geen belangrijke onderwerpen waar iedereen het over heeft. De projecten van  de gemeente lopen, de financiën zijn op orde en als er al gekrakeel is, wordt dat aardig binnenskamers gehouden.. Dankzij de inspanningen en het lef van het college in het eerste jaar (VD’80, RdZ en PvdA), zijn de drie latere jaren vooral oogstjaren geworden.

De Dijk-discussie is voorlopig achter de rug, de ‘derde weg’ is nog lang geen hot-item, alleen de aankoop van de HHNK-gebouwen is nog een onderwerp waar enige hartstocht bij komt kijken. Het lijkt er op dat die hartstocht vooral in politieke kringen leeft. Bij de gewone burger heb ik daar nog maar weinig van teruggezien.

Het gebouwencomplex aan de Scheepmakersdijk is allereerst een probleem van de HHNK zelf. Nu ze de historische panden verlaten en een modern centraal kantoor in Alkmaar gaan betrekken zitten ze daar met een probleem. Wie wil dat complex nu kopen? De ligging en de wijze waarop de gebouwen gebruikt zijn, maken het complex moeilijk verkoopbaar. Er is weinig parkeergelegenheid in de directe omgeving en het monumentale vergadergedeelte is voor weinig anders geschikt dan voor vergaderen.

Bij de HHNK moeten ze dan ook hebben gedacht dat het wel handig zou zijn als de gemeente het complex zou aankopen. Die zit wat krap in zijn kantoorjasje en maakt nu al gebruik van de vergaderruimte.

Het wordt dan ook spannend hoe een volgend college er uit zal gaan zien. Want de samenstelling van het college zal ook bepalen of het complex al dan niet door de gemeente zal worden aangekocht. ‘Partij Louter’ (voor al uw hopeloze zaken) is in ieder geval tegen.
Hoe aantrekkelijk de riante vergaderruimte daar ook is, voor de enkele keer dat die gebruikt zal worden, is de prijs altijd te hoog. Als ik me afvraag hoeveel een vergadering daar per keer zal gaan kosten, schrik ik van het bedrag. Alleen al daarom zie ik er helemaal niks in. Bovendien ben ik tegen een centrale raadszaal. Er zijn genoeg accommodaties in de gemeente die zich uitstekend lenen voor een raadsvergadering of een raadsplein. Onder het motto ‘dichter bij de burger’ lijkt het me beter om te investeren in mobiel vergadermeubilair. Op die manier kan de vergadering op verschillende plaatsen in de gemeente worden gehouden.
Zo’n monumentale vergaderaccommodatie hoort bij een grote stad, niet bij een bescheiden gemeente die op de centjes let. Aan de rest van die gebouwen hebben we trouwens ook niks. De ruimten zijn niet echt efficiënt ingedeeld en moeten vanwege de monumentale status met zorg worden gebruikt. Het liefst zou ik zien dat de oude patriciërhuizen weer in hun oorspronkelijke staat worden hersteld. Je zou er echter ook een schitterend museum van kunnen maken over het polderen en uitwateren. Eigenlijk is dat een bestemming die het HHNK er aan zou moeten geven. Als dat allemaal niet lukt, kan er altijd nog een hotel met een conferentieruimte op niveau van worden gemaakt.

Voor de gemeente bestaat er geen noodzaak tot aankoop, ook bestaat er trouwens geen noodzaak voor een nieuw stadskantoor. Als er een paar uitvoerende diensten decentraal worden gehuisvest, kan het kantoor nog heel lang mee.

De VVD, GroenLinks en PvdA zijn vóór de aankoop. Lijst Kras, CDA en VD’80 zijn tegen. GroenLinks heeft er op gewezen dat het met de kommenstrijd te maken heeft. Dat lijkt me niet. Afgezien de vraag welke partij het HHNK, door aankoop van het complex,  ter wille zou willen zijn, gaat het vooral om rekensommen. De ene partij is nu eenmaal van nature wat zuiniger dan de andere.

‘Partij Louter’ is bereid zijn tegenstem te herzien. Dat zou het geval zijn als het HHNK het complex voor een symbolisch bedrag aan de gemeente wil overdragen. Dat zou ook een aardig goedmakertje zijn voor het gevoelige verlies dat de gemeente nu door het vertrek van het HHNK lijdt.