donderdag 3 oktober 2013

`      

KLADBLOG'Opsporingsbericht'                                            
                                                                      
                                           
                                               
           

       Betreft verdachte: Pius Nivo en trawanten
       Door een technische storing is het gebruikelijke balkje helaas weggevallen, u wordt verzocht    
       bij verspreiding van dit bericht het balkje handmatig toe te voegen.

      Aard misdrijf: Pius Nivo wordt gezocht in verband met de verdenking dat hij leiding geeft aan een          bende die zich bezig houdt met het verduisteren van nieuwswaardige informatie ten nadele van de bevolking van Volendam als rechthebbenden op dat nieuws en van het mogelijk ondervalse voorwendselen verkrijgen van abonnementsgelden.

     Nadere informatie: Pius Nivo wordt er onder meer van verdacht dat hij zich laat beïnvloeden vanwege het verkrijgen van gunsten, dan wel door de dreiging van het nalaten van gunsten, om valse informatie te verspreiden die een ongunstig en onjuist beeld scheppen van informatieverstrekkers, voorts voor het weren van informatie uit het door zijn onderneming uitgegeven advertentieblad dat zich ten onrechte uitgeeft voor een weekkrant waarvoor de onderneming uit zelfverrijking onder valse voorspiegelingen abonnementsgelden verwerft. Abonnementsgelden worden gevraagd onder het mom dat dergelijke bijdragen de onafhankelijke nieuwsgaring garanderen. Het nauwlettend volgen van de redactionele inhoud van de krant heeft in dat opzicht echter niet tot de conclusie kunnen leiden dat van een onafhankelijke nieuwsbrenging sprake is. Het weren van aangeleverd nieuws betreft vooral kritische berichtgeving over het college van Edam-Volendam en in het bijzonder alles wat de politieke partij VD|80 onwelgevallig is. Dat leden van VD|80 deswegen de NIVO thuis bezorgd krijgen zonder abonnementsgeld te betalen is door onderzoek nog niet bevestigd kunnen worden. Het onderzoek naar dit onderwerp en andere aangelegenheden wordt nog voortgezet.

   Arrestatie-informatie: bij het signaleren van verdachte wordt verzocht de autoriteiten te informeren. Voorts wordt iedereen die nadere kennis draagt van feiten en omstandigheden waarvan betrokkene wordt verdacht, deze te melden bij het bevoegd gezag indeze. Ook informatie over personen die al dan niet door het verlenen van gunsten of het nalaten van gunsten verdachte(n) hebben aangezet tot het mogelijke misdrijf waarnaar onderzoek wordt verricht wordt door het in deze bevoegd gezag zeer op prijs gesteld. Een burgerarrest wordt nadrukkelijk ontraden. Betrokkene kan gewapend zijn met een camera of een huilebalkje.

   Delictinformatie: het opsporingsonderzoek richt zich met name op schendingen van de grondwetsartikelen 7.1, 7.2 en 7.3, Voorts kan het schending betreffen van artikel 10 van de Ervm

  Disclaimer: dit opsporingsbericht is uitgegeven door de 'speciale justitiecommissie die belast is met het opsporen en of aanzetten tot censuur' en dient overeenkomstig te worden gelezen.
 

   

1 opmerking:

  1. De tekst van een eerdere versie van dit kladblog is buiten mijn bedoeling per mail aan anderen gezonden. Mijn verontschuldigingen daarvoor

    BeantwoordenVerwijderen