zondag 11 november 2012

Ernstige vragen over de plaatselijke VVD

KLADBLOK

Ex-gedeputeerde Hooijmaijers van de VVD blijkt nogal kladdig bezig te zijn geweest. Zijn banden met projectontwikkelaars en vastgoed-eigenaars waren goed voor hun en zijn portemonnee. Nu blijkt ook zijn voorganger Henri Meijdam, ook al VVD niet recht in de leer te zijn geweest als het op belangenverstrengeling aankomt. Bij een volksvertegenwoordiger is dat een doodzonde. Een volksvertegenwoordiger dient het algemeen belang en niet het bijzondere belang van grote private vastgoedondernemers.
De naam ‘Meijdam’ deed bij mij een belletje rinkelen. Hij is volgens mij de man die op het nippertje, één stem verschil, de Lange Weeren tot nieuwe woningbouwlocatie aangewezen wist te krijgen. Onze plaatselijke VVD prees hem daarvoor bijna de hemel in. Maar is het een schoon verhaal? Een van de belangrijkste eigenaren van de grond in de Lange Weeren is de projectontwikkelaar Scholtens BV. Die heeft banden met de VVD. De Volkskrant wist te melden dat Stef Blok, toekomstig VVD-minister voor Wonen en Rijksdiensten, commissaris is bij de Scholtens Groep. Natuurlijk is dat niet vanwege zijn blauwe ogen. Dat is vanwege zijn relaties binnen de VVD. Hij kreeg er 10.000 euro per jaar voor.
Als een projectontwikkelaar grond verwerft doet hij dat niet om er koeien op te laten grazen. Hij wil aan die grond verdienen. Dus gaat hij plannen ontwikkelen en oefent hij druk uit om die plannen tot stand te brengen. De bestemming van natuurlandschap moest worden omgezet naar woningbouwlocatie. Hoe meer politieke vrienden je hebt, des te beter dat gaat. Dat zo’n mes aan twee kanten kan snijden begreep Hooijmakers en wellicht ook Meijdam. Het is nauwelijks aan te nemen dat dit soort vriendjespolitiek zich ook niet uitstrekt tot plaatselijk niveau. Wat mij betreft zou dat eens grondig moeten worden onderzocht.
De Lange Weeren is overigens niet het enige project waar vragen bij kunnen worden gesteld. Een nog beter voorbeeld is het Marina-complex. Dat is aangelegd op een gifbelt en op buitendijks land met een natuurbestemming. Ook hier moeten de regels wel zeer buigzaam zijn toegepast. Samen met de plaatselijke VVD en het CDA verkocht de projectontwikkelaar zijn plannen als goed voor Volendam. Het dagtoerisme zou teruglopen, dus was er behoefte aan verblijfstoerisme. De gemeente werd onder druk van de VVD en het CDA overgehaald om een paar miljoen (van ons geld) in het project te investeren. Onze eigen mister VVD en omstreden genie Emile Karregat, verdedigde die investering met verve. Volgens de notulen van het raadsplein vertelde hij dat de gemeente jaarlijks 200.000 euro aan het project zou verdienen. Laat dat verhaal maar eens gecontroleerd worden.
Daar bleef het niet bij. Onder druk van de VVD en het CDA moest de dorpskern omgebouwd worden tot een aantrekkelijk oord voor verblijftoeristen. De grote vraag is nog steeds wie daar echt belang bij heeft. De bevolking van de dorpskern lijdt meer en meer onder deze aanpak. De belangen liggen duidelijk bij de investeerders die de gemeente zo ver wisten te krijgen om de dorpskern (van ons geld) te verbouwen tot een soort Disney-Volendam. Dat werd lang geheim gehouden. Cultureel Centrum PX mocht niet op zijn oude plaats herbouwd worden. Volgens het toenmalige CDA vanwege ‘voortschrijdend inzicht’. Die slag hebben ze gelukkig verloren, maar de verbouwing van de dorpskern tot vriendelijk oord voor verblijfstoeristen gaat onverdroten verder. VVD  en CDA drukten de ‘aanleg’ van het Marinapad (Zuideinde) door, terwijl daar nauwelijks verkeersproblemen waren die dat nodig maakten. De lasten drukken in hoge mate op de inwoners en ondernemers van de kern. Zij betalen op vele manieren het gelag. Het wordt tijd dat plaatselijke politici zich gaan bezinnen op wat er hier nu eigenlijk aan de hand is. Het wordt tijd dat algemeen belang en private belangen weer op een evenwichtige manier bij elkaar worden gebracht. De dorpskern is van ons allemaal.
De bouw van een nieuwe accommodatie gericht op verblijftoerisme staat op de agenda. Het is de vraag of we op dat pad wel verder moeten gaan.
Betrokkenheid van de VVD bij het verkopen van commerciële belangen als algemeen belang, is aantoonbaar. Recent pleitte de VVD nog voor een ondernemer die het kabelnet met een aanpak die nog niet is bewezen, wil moderniseren.
Het lijkt erop dat het liberalisme bij de plaatselijke VVD niet in goede handen is. Het lijkt ontaard te zijn in het bevorderen van commerciële belangen, ongeacht de vraag of de bevolking daar op zit te wachten. Het lijkt er op dat de fractieleden van de VVD gewoon zitten te lobbyen in plaats van het algemeen belang te dienen.  Tijd voor een motie van afkeuring!

Peter Louter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten