maandag 29 oktober 2012

KLADBLOK Is het geheugen van de VVD een vergiet?

 Een goed toneelstuk kan helemaal worden verpest door slechte acteurs. Als ik kijk hoe de plaatselijke VVD omgaat met het liberale gedachtengoed, moet ik altijd weer denken aan acteurs die het niet is gelukt om de teksten in hun hoofd te stampen. Uit hun mond klinken de van wijsheid getuigende liberale teksten altijd weer als een karikatuur. Neem nou het pleidooi in de Nivo en Stadskrant van VVD-fractielid Kees Sier (Goot) om het gemeentelijk kabelsysteem te vernieuwen en door TNO te laten testen. Dan zou Edam-Volendam als eerste beschikken over een nieuw systeem. Dat er een ondernemer achter zit die naarstig op zoek is naar een gemeente die bereid is hem een opdracht te geven, staat er natuurlijk niet bij. Daarom moeten we maar aannemen dat het de plaatselijke VVD slechts is begonnen om het stimuleren van de economie en het in de vaart der volkeren opstoten van hun geliefd Edam-Volendam.

Het zijn mijn slechte gedachten die maar niet kunnen uitsluiten dat ze een bevriend ondernemer aan een klus willen helpen. Maar hun tekst biedt alle aanleiding voor dat soort gedachten. Het is een verkooppraatje. Wonderkind en zelfbenoemd financieel genie (zie de krantenartikelen over hem), Emile Karregat, zag ik druk in gesprek met de ondernemers van rond het Europaplein. Wil hij hun problemen helpen oplossen of is het hem er slechts om te doen om stemming te kweken tegen de coalitie die het college van B&W vormt?

Ik durf het niet te zeggen. Als hij eerlijk is zal hij die ondernemers verteld hebben dat de problemen voortkomen uit het eerdere gedram van de VVD en het CDA. Die wilden maar al te graag de loper uitleggen voor het verblijfstoerisme. De belanghebbenden daarachter, de investeerders in het Marinapark, wilden een dorpscentrum zonder al te veel auto’s en autoverkeer en dat een cultureel en commercieel decor kon vormen voor verblijfstoeristen. Het Marinapad was het eerste succes voor de VVD en het CDA. Maar ik vrees dat onze Emile dat al weer is vergeten en zich haast zijn omstanders uit te leggen dat het falen van de plannen te wijten is aan het amateurisme van het huidige college. En dan hebben we nog wethouder Marisa Kes. Die is in woede is ontstoken nadat de VVD haar ervan had beschuldigd miljoenen over de balk te gooien. Ook zij twijfelt sterk aan de kwaliteit van de geheugens bij de plaatselijke VVD.

Nu ik het verhaal van Kes in de Nivo heb gelezen, denk ik dat ze gelijk heeft. Oud-wethouder Emile Karregat had precies kunnen weten hoe het zat. De kwestie heeft enige tijd in zijn portefeuille gezeten. Hij kende de problemen. Het was dus nogal brutaal van de VVD om een motie in te dienen waarin de aanpak van Kes werd veroordeeld. Het lijkt op goedkoop scoren. Het lijkt op opportunisme en populisme. Het lijkt op stemming kweken. Het lijkt nergens op.

Heeft de VVD dan niemand met een goed geheugen in haar midden die de club bij de les kan houden? Nu valt er best het nodige aan te merken op het huidige college. Intern krijgt ze de organisatie maar niet op orde. Extern verliest ze het vertrouwen van de bevolking door haar eigenwijsheid. Het huidige college is nooit goed in staat geweest om te luisteren. Dat veroorzaakt veel ruis en tegenwind. Daar kan het college niet zo goed tegen. Het begint zichtbaar te worden dat ze bezig is haar zelfvertrouwen te verliezen. Ze zoekt de oorzaak niet bij zichzelf. Het is de zeurende burger die geen geduld heeft of het niet begrijpt. In de malaise die dat veroorzaakt schieten de collegefracties tekort. Ze nemen het college in bescherming in plaats van kritisch te begeleiden. Dat maakt het alleen maar nog erger.

Zo’n situatie vraagt om een doordachte en kritische oppositie. Met vijf leden in de fractie zou dat bij uitstek een taak van de VVD dienen te zijn. Met het liberale gedachtegoed als beginsel zouden ze de weg kunnen wijzen. In plaats daarvan komen ze niet verder dan een zielige vertoning van applaushalers met goedkope en banale teksten. In zijn eentje bakt Loek Kras er heel wat meer van. Ik heb een aantal keren met genoegen naar hem geluisterd. Hij lijkt eindelijk op te bloeien nu hij de vrijheid neemt om op vrijmoedige wijze het geweten van de gemeenteraad te zijn. Loek is een liberaal in hart en ziel en werkt in zijn eentje harder dan die vijf gemakzuchtige would-be-liberalen bij elkaar.

2 opmerkingen:

  1. Tot dat bewezen is wat de echte drijfveren zijn geweest van initiatiefnemers, ga ik uit van het goede in de mens. Ik heb nu eenmaal een zwak voor initiatiefnemers. Ze geven kleur aan de maatschappij. Soms leidt het initiatief tot niets en dat is dan jammer. We moeten echter wel verder. En inderdaad, hulde aan Loek. Je kan hem verwijten dat hij soms wat langdradig is, maar hij kent zijn dossiers.

    BeantwoordenVerwijderen