zondag 2 november 2014

Gemeente Edam-Volendam: doe es de belasting omlaag!


                                                                                              
Het college van B&W pronkt met veren die niet verdiend zijn

Binnenkort gaat de gemeenteraad van Edam-Volendam vergaderen over de begroting van 2015. Bij de behandeling van die begroting kun je je afvragen hoeveel raadsleden zo’n begroting kunnen lezen, laat staan begrijpen. Al heel wat jaren ben ik bij de begrotingsbehandeling aanwezig en kan niet anders dan constateren dat er te veel aandacht voor details is omdat men het grote plaatje nauwelijks begrijpt. Dat is wel een beetje gek voor een gemeente waarin nogal wat financiële experts wonen.

De begroting 2015 is al weer met wat tromgeroffel  gepresenteerd. De gemeente doet het daarbij voorkomen alsof het haar wonderwel gelukt is de lastenstijging voor burgers sterk te beperken. Daar proberen de coalitiepartijen natuurlijk goede zaken mee te doen.

Volgens de expert Leo Verhoef die al jaren gewetensvol de jaarrekeningen van gemeenten doorspit, laat de gemeenteraad zich al jaren door het college een oor aan naaien. Er is niet alleen structureel een batig saldo, de hoogte van dat saldo wordt listig verborgen en lijkt daarom veel lager dan het is. Volgens Verhoef kan de gemeente de belastingen voor de burger sterk verlagen.

Hier ligt natuurlijk een uitdaging voor de oppositie.  Van de VVD zal die niet komen. Die houdt onder leiding van Emile Karregat van spaarpotjes. Het is dus aan de PvdA en GroenLinks om zich te laten bijstaan door financiële experts om eindelijk eens gaten te schieten in de begroting en te pleiten voor lagere lasten.

Hieronder een opsomming van de bevindingen van Leo Verhoef zoals die zijn te vinden op zijn website

“Edam-Volendam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Edam-Volendam zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,6 miljoen belastinggeld opgegaan?

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,9 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen.
Mochten de inwoners niet weten dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van eveneens € 3,4 miljoen totaal onnodig was?

Leo Verhoef had de gemeenteraad al gewaarschuwd voor de misleidende jaarrekening 2006 met zijn brief van 9 oktober 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals met zijn brief van 28 augustus 2008. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,2 miljoen over. (De opbrengst van de OZB van € 3,9 miljoen was dus - ook al volgens de "officiële" cijfers! - totaal overbodig!) Het zal je gemeenteraad maar zijn.

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 juni 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 12,9 miljoen (waarvan winst van € ?? (hoeven we dat niet te weten?) miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de OZB van € 3,8 miljoen was dus - ook al volgens de "officiële" cijfers! - totaal overbodig!)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. (De opbrengst van de OZB was in de periode 2007-2010 € 15,1 miljoen en was dus totaal overbodig! Dus: geld onmiddellijk terug naar de burgers/belastingbetalers!)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 september 2011. Die reageerde weer niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,5 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat ook in 2011 de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,1 miljoen totaal overbodig was?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 september 2012. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat ook in 2012 de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,1 miljoen nogal Edam-Volendam nogal onnodig hoog was.”

Overzicht per  jaar:

Edam-Volendam  (Dossier: Edam-Volendam)
2006:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: voordelig € 0,7 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 0,9 mln
- accountant: Deloitte
2007:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 1,9 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 3,4 mln
- accountant: Deloitte
2008:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 6,9 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 10,2 mln
- accountant: Deloitte
2009:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 2,2 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 12,9 mln
- accountant: ?
2010:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 3,2 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 3,6 mln
- accountant: Ernst & Young
2011:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 2,3 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 6,5 mln
- accountant: Ernst & Young
2012*:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 0,2 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 1,8 mln
- accountant: Ernst & YoungGeen opmerkingen:

Een reactie posten