dinsdag 9 april 2013

KLADBLOK Nog een aap uit de mouw in Edam-Volendam                                                                   

Om te beginnen neem ik u mee terug naar 2004. Dat is het jaar waarin heftig  werd gestreden om de nieuwbouw van PiusX op dezelfde plaats te krijgen als waar het stond. Vooral het CDA was daar in die tijd tegen. Ze wilden dat nooit goed uitleggen en zeiden daarom maar dat er sprake was van ‘voortschrijdend inzicht’. Dat zult u zich vast nog wel herinneren.

Toen al besefte een aantal mensen dat het CDA er liever niet voor uitkwam dat ze op lange termijn plannen had voor winkeltjes met appartementen erboven. Binnenkort zullen ze gelijk krijgen. Op de raadsvergadering van 28 februari zal het college een plan aan de gemeenteraad voorleggen waarin de hele Zeestraat en het Europaplein op de schop gaan. Er moet 4500m2 winkeloppervlak bij komen en er worden 700 ondergrondse parkeerplaatsen aangelegd. Als het doorgaat zal die omgeving voor een paar jaar één grote bouwput en bouwplaats worden. Vergeleken daarbij is het verlies van parkeerplaatsen op het Europaplein nog kinderspel bij wat winkeliers en omwonenden te wachten staat.

Dat het plan nog kan worden teruggedraaid lijkt lastig. ‘Meesterstrateeg’ wethouder Kes heeft de meeste troeven al binnen. Zonder dat algemeen bekend werd wat daarvan precies de eindbedoeling was, kreeg ze van de gemeenteraad al verlof om vrijkomende panden in dat gebied op te kopen. Ze heeft de kaarten goed gedeeld en heeft alle troeven uitgespeeld. Zo kon ze al een begin maken met de uitvoering van het plan zonder dat het plan in de gemeenteraad was behandeld.

Het is weer eens een voorbeeld van de geweldige transparantie bij onze gemeente. Voor bewoners en winkeliers zal het een grote en onaangename verrassing zijn. Het is vooral een voorbeeld van ‘eindigen’ waar je had moeten beginnen. Zo’n plan had in grote lijnen eerst uitvoerig in de inspraak moeten worden gebracht. Als daar dan draagvlak voor blijkt te bestaan, kun je het stapsgewijs gaan invullen met deelplannen. De gemeente heeft de omgekeerde weg gevolgd en de gemeenteraad kan eigenlijk niet meer terug. Ze heeft al met te veel voorbereidende stappen van wethouder Kes  ingestemd. Het college heeft draagvlak gezocht in de gemeenteraad. Die kan niet meer terug. De belangrijkste beslissingen zijn al achter de rug.

Natuurlijk gaat het plan de inspraak in. Het plan zelf zal wel niet ter discussie staan. Maar u mag vast meepraten over ondergeschikte details als de voegbreedte. Natuurlijk mag u ook zeggen dat u liever 100 extra parkeerplaatsen wilt en het college zal er dan vast wel 25 bij willen doen als blijk van haar goede wil.

Een ingewijde vertelde me dat het autovrij maken van het Europaplein nergens voor nodig was. Het is alleen maar gedaan om u een voorproefje te geven van wat er gaat komen. Dat het ten koste ging van de ondernemers rond het Europaplein speelde kennelijk geen rol bij het college dat begerig was om  alvast iets te laten zien en daar aan te laten wennen. Het plein wordt het hart van een nieuwe winkelstraat en winkelplein.

Queen Kes zegt dat  gebleken zou zijn dat we te weinig winkels in de Oude Kom hebben. Lijkt me onzin. Als daar draagvlak voor was, zouden ze er al lang geweest zijn. Onderzoek dat ik ken, laat alleen zie dat er in de Oude Kom te weinig diversiteit is. Vanwege zo’n aanvechtbaar argument van Queen Kes kunnen we natuurlijk niet de hele Oude Kom gaan verbouwen. Gezien alles wat daarbij komt kijken moet er sprake zijn van zeer zwaarwegende argumenten. Ik zie ze niet. Ziet U ze? Wat ik zie is een van bovenaf opgelegd plan.

In de marge van deze gigantische plannen waren directe familieleden van de wethouder, de heren Kes, al bezig met plannen om het Volendams museum op te heffen, zodat dat gebouw alvast vrij kwam. Hun argument was dat het museum wel gemist kon worden omdat het verleden beter in boeken kon blijven voortbestaan. Gelukkig kon verijdeld worden dat de heren Kes hun plannen konden uitvoeren. Ik heb daar een aardig stapeltje documentatie over.

Er is alle reden voor inwoners en ondernemers uit de Oude Kom om naar die raadsvergadering te komen. Dan kunnen ze zien hoe de verschillende partijen zich hier uit redden. Ze hebben zich eigenlijk al vastgelegd en moeten nu maar uitleggen waarom u alleen maar over de goothoogte en de te gebruiken voeg  mag inspreken.

Dat geeft mij alvast de gelegenheid om het college er op te wijzen dat als er wat meer publiek komt kijken, er altijd stoelen te kort zijn. Misschien kan Lijst Kras een amendement op de begroting indienen zodat er begrotingsruimte komt om, laten we zeggen vijftig klapstoelen aan te schaffen, en het toegestroomde publiek tijdens de pauze ook te laten genieten van een gevulde koek. Al heb ik zelf liever een kroket, als ik het mag zeggen.

Aantekening: Dit is het laatste Kladblok dat door de Nivo werd gepubliceerd. De redactie had echter na raadpleging van Mevrouw Kes de volgende alinea verwijderd: "In de marge van deze gigantische plannen waren directe familieleden van de wethouder, de heren Kes, al bezig met plannen om het Volendams museum op te heffen, zodat dat gebouw alvast vrij kwam. Hun argument was dat het museum wel gemist kon worden omdat het verleden beter in boeken kon blijven voortbestaan. Gelukkig kon verijdeld worden dat de heren Kes hun plannen konden uitvoeren. Ik heb daar een aardig stapeltje documentatie over."

Ik heb daar inderdaad aardig wat documentatie over waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de familieleden van wethouder Kes op de hoogte moeten zijn geweest van de plannen tot vernieuwing van het dorpshart en in 'geheime mails' (o.a. 3 mei 2011) de voorzitter van het museum benaderden met het voorstel om het museum op te heffen omdat: "We hebben hoogstens nog een jaar '2012' om het museum open te houden. Dan kom je in de hele grote problemen". Bij de bekendmaking van de plannen  begin 2013 bleek dat het museum wordt gehandhaafde op de huidige locatie en niet langer een strategische onderdeel vormt van de plannen voor de reconstructie van het dorpshart.

Vanzelfsprekend zal de wethouder mogelijk weinig gelukkig zijn geweest met het bekend worden van een minder geslaagde zet in haar schaakspel ten behoeve van een nieuw winkelcentrum. Dat levert ook de vraag op wat er verder door haar kan zijn ondernomen en nog niet bekend is. Het 'rode' leiderstype houdt de kaarten graag tegen de borst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten